Horizon

STIP AAN DE HORIZON

RvK Managementadvies is gespecialiseerd in strategie, corporate finance en restructuring. Hiervoor stellen wij eerst de inhoud van het bedrijfsplan vast. Wat is het doel, waar willen we naar toe. Hierbij houden wij onder meer rekening met de markt, economie en maatschappij. Vervolgens plaatsen we een stip op de horizon en leggen we vast welke koers we willen varen.

Groepsproces

GROEPSPROCES

Projecten doen wij pragmatisch en persoonlijk, met een gemotiveerde groep als richtpunt. RVK heeft veel kennis van groepsprocessen en houdt rekening met wat er in groep leeft. Wie kan er goed met elkaar samenwerken, wie loopt er op zijn tenen of zijn er nog onuitgesproken problemen. Die bespreken we eerst, eerder kan je niet beginnen.

Ons doel is om iedereen enthousiast maken en uitdagen. Daar ligt een groot deel van de kracht van Rijk van Korlaar Managementadvies.

pragmtisch

PRAGMATISCH

Is bedrijfsplan af en het team er klaar voor, dan kan RVK het plan begeleiden. Het plan leidt tot investeringen en begrotingen waar een bank voor nodig is. RVK heeft financiële specialisten in huis die de risico’s bekijken en RVK kan het financiële advies vertalen naar begrijpelijke taal. Wij hebben ervaring met het begeleiden van dit soort financiële processen in een onderneming. Herfinanciering, liquiditeitsdruk, faseren en financiële scenario’s zijn bekende begrippen. RVK begeleidt haar klanten tot een succesvol eind.

Onderhoud

ONDERHOUD

Indien gewenst, komt RVK een paar keer per jaar langs om te kijken of alles nog op koers ligt. RVK is sterk in het spanningsveld van wat de markt nodig heeft en wat een bedrijf moet doen om aan die verwachtingen te voldoen. Daar bovenop zet RVK de verwachting graag nog net een stapje verder weg en komt vaak met voorstellen waar bedrijven zelf niet aan hebben gedacht.

Wat speelt er buiten de onderneming, wat is er nodig, wat doen we om aan die verwachtingen te voldoen en hoe overtreffen we die verwachtingen. Dat maakt dat een bedrijf nu en op termijn een nog betere speler is in de markt.